Tilbake til søkeresultater

Bomuldsfabriken Kunsthall

Vurderer du å besøke et kunstgalleri i Arendal? Da bør du ta turen innom Bomuldsfabriken, en av Sør-Norges største kunstgallerier, sammen med dine venner og familie. Bestill i dag!
Bomuldsfabriken Kunsthall ligger ved Langvannet i idylliske omgivelser. Den rommer et utstillingsaremal i to etasjer på til sammen 1200 kvadratmeter. Bak den monumentale farbrikkbygningen ligger Kunstarena Torbjørnsbu gruver hvor flere verk av samtidskunstnere er installert; Bård Breivik; Dyret 1992, Anders Gjennestad; Uten tittel, Signe Solberg; Clamber, Scramble, Crawl (Hold Fast) 2021 og Maye Ratkjes komposisjon; To the Surface/Til Overflaten 2021. Utgangen til gangbroen er fra 3 etasje og broen (Travestorie) er tegnet av kunstner og arkitekt Jonas Major, 2017. Nede på parkeringsplassen ser man Jan Håfsströms; Mr. Walker. Bomuldsfabriken Kunsthall har også et visningssted ARTendal som ligger på torvet sentralt i Arendal. I sommer og helt frem til 26 september viser Bomuldsfabriken Kunsthall utstillingen; As far as my Eyes van Sea – The Expedition Exhibition. I samarbeid med kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen presenteres REV Ocean- (Research Expedition Vessel) sin kunstsamling. For siden forskningsskipet ble tegnet I 2017 har kunst blitt planlagt som en del av skipets DNA og miljø. I denne tenketanken av et innovasjonssenter for teknologiutvikling og forskning på havklimaet blir 62 kunstnere og i alt 135 verk representert. Utstillingen går opp i Bomuldsfabrikens Kunsthalls to etasjer, tar rom i Kunstarena Torbjønsbu Gruver og ARTendal, utstillingens galleriet i sentrum av Arendal. Den viser et mangfold av medier som foto, video, tekstil, maleri, tegning, grafikk, lydverk, installasjon, Street-art og skulptur. Kunstnerne har blandt mange temaer arbeidet med ulike perspektiver knyttet til plastforurensing og tapet av artsmangfoldet i havet, teknologisk innovasjon knyttet til utforskningen av havrommet og havet som fluktens vei gjennom migrasjon. Publikum får anledning til å oppleve en dynamisk og innholdsrik utstilling før verkene blir fast installert og en del av “REV Ocean”, verdens største og mest avanserte forskningsskip som skal forske på plastforsøplingen i havet, klima endringer og overfiske samt kartleggingen av havrommet. Skipet blir en flytende tenketank og en nasjonal og internasjonal møteplass for ulike fagfelt hvor kunstens rom er ivaretatt i engasjementet for hav og klima-problematikken. Deltagende kunstnere er: Alexander Nordahl, Ann Iren Buan, Anne Karin Furunes, Anneke van der Fehr, Bente Valentinsen Dankertsen, Bertil Greging, Bjarne Bare, Broslo, Charlotte Thiis-Evensen, Cathrine Alice Liberg, Christian Houge, Christine Istad, DUERART, Eivind Blaker, Ellen Grieg, Espen Dietrichson, Eva Rosa Hollup, Fredrick Arnøy, Fredrik Raddum, Gard Aukrust, Guttestreker, Hanne Friis, Henne Grieg Hermansen, Henrik Kleppe Worm-Müller, Ingri Haraldsen, Javier Barrios, Johan Söderström, Jon Gorospe, Julie Ebbing, KC Tidemand, Lars Morell, Lello/Arnell, Lin Wang, Linda Sho Trengareid, Line Prip, Madelen Isa Lindgren, Maiken Stene, Marisa Ferreria, Marius Martinussen, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Matias Kiil, Mette Henriette, Mirjam Raen Thomassen, Nils Martin, Nina Bang, Ottar Karlsen, Ove Kvavik, Per Stian Monsås, Ragna Misvær Grønstad, Randi Nygård, Ruben Eikbø, Rune Elgaard, Sara Korshøj Christensen, Signe Solberg, Solveig Settemsdal, Stein Fjelldal, Sayed Sattar Hasan, Thale Fastvold, Tone Bjordam, Tori Wrånes, Vegard Vindnes, Øystein Tømmerås Velkommen til Kunstarena Torbjørnsbu gruver! Torbjørnsbu gruver var gjennom flere århundre blant de viktigste jerngruvene i landet, men ble etter nedleggelse av driften glemt og brukt som avfallsdeponi. Med prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu gruver ønsker Bomuldsfabriken Kunsthall å trekke dette mektige dagbruddet frem fra glemselen og etablere et nytt offentlig rom der publikum kan bevege seg i et kunst- og kulturlandskap. Vi ønsker å vise publikum hvordan eldre kultur- og industrihistorie kan kombineres med nye kunstneriske uttrykk, og på den måten være stedsdannende og gi en ny bevissthet om stedet, kunsten og kulturhistorien. Kunstarena Torbjørnsbu gruver er tilgjengelige fra Bomuldsfabrikens 3. etasje. Anlegget består av et utstillingsrom i 3. etasje med utgang til gangbanen gjennom gruvene. Det er også en skjematisk fremstilling av hva som skjedde med jernmalmen etter at den ble hentet ut fra fjellet her, og noen historiske jernstøpte ovner som er utlånt fra Næs jernverk og Larvik museum. Utstillingen viser også kunst som tar utgangspunkt i det fjellet skjuler. Olaf Tønnesland Hodne lager smykker av steiner, krystaller og mineraler, mens keramikerne John Skognes, Irene Nordli, Linda Flø, Per B. Sundberg, Marte Johnslien, Torbjørn Kvasbø, Ann Beate Tempelhaug og Heidi Bjørgan representerer forskjellige måter å jobbe med leire og glasurer på. I tillegg viser vi skisser og diverse dokumentasjon til Bård Breiviks «Dyret»; den 12 meter lange stålskulpturen som henger ute i gruveveggen. Gangbanens utgang er 9 meter over bakken og strekker seg 152 meter gjennom det mektige dagbruddet. På det høyeste rager den 15,5 meter over bakken – eller det vil si; over et ca. 8 meter dypt lag med søppel som dekker den øvre bunnen av gruva. Gruvesjaktene fortsetter nemlig ned i dypet, og det skal være hulrom som kan romme hele det gamle rådhuset i Arendal gjemt under vannspeilet som dekker nedstigningen nå som gruvene ikke lenger lenses for vann! Fra det første platået går det en vindeltrapp i jern ned til «Hviteorm», et smalere dagbrudd med en veldig spesiell atmosfære. Innerst finner man en påbegynt stoll med myk bue fra fyrsettingen, og en 10-15 meter lang gruvegang som er åpen for publikum. Ta med lommelykt og du vil se hvordan det glitrer i forskjellige bergarter og mineraler når du lyser opp de mørke huleveggene. Bomuldsfabriken Kunsthall er støttet av Kulturrådet, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune.

Plass